Tum aur Hum Poem

Tumhari Chaturai, Tumhare
kaam aai
Magar yeh mat socho, dab
gai sachchai.
Rakh jo dali hai, aag per yeh
Tumne
Abhi ud jayegi, aag ki yeh jai.
Ghane jo badal hain, Abhi
chant jayenge
Burai se na chupe, der tak
achchai.
Daman karte ho Tum,
manan karte hain Hum
Bhala tum kya jano, manan
ki gehrai.
Gufa me raha ‘Arun’ to
unchai dekhi
nichai wale tum, kya jano
unchai
- Vijay Arun